تبلیغات
مطالب جالب - مطالب هفته سوم مهر 1393
ﺭﻭﺯی ﺟﻮاﻧکی اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮای ﭘﻮﻝ

 

ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا می ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪی ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟

 

ﺷﻴﺦ ﻗﻮطی ﻛﺒریتی اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ

 

و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮطی ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ

 

ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰی ﺩاشت

 

ﻻی ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :

 

ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢتاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : امیرحمزه اسکندری | نظرات


گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم حالا مهندس

 

ندانستم که ریزد از چپ و راست ! ز پایین و از آن بالا مهندس

 

غضنفر گاری اش را هول نمیداد! دِ یالا هول بده یالا مهندس

 

تقی هم چونه میزد کنج بازار ! نمی ارزه واسم والا مهندس!

 

به مرد قهوه چی میگفت اصغر !دو تا چایی قند پهلو مهندس

 

شنیدم کودکی میگفت در ده !به مردی با چپق خالو مهندس

 

ز جنب دکه ای بگذشت مردی !صدا آمد ” آب آلبالو مهندس “

 

خلاصه میخورد خون جماعت !همیشه بدتر از زالو مهندس !

 

شنیدم با تشر میگفت معمار !به آن وردست حمالش مهندس

 

یهو یاد سکینه کردم ای داد !فدای آن لب و خالش مهندس

 

شنیدم که عمل کرده دماغش خبر داری از احوالش مهندس؟!

 

شنیدم بعد تنظیمات بینی !بهش میگن همه خانوم مهندس

 

شنیدم بچه زاییده دوباره بگو هشتا کمه خانوم مهندس!؟

 

سرت رو درد آوردم من مهندس !سخن از هر دری اومد مهندس

 

یکی سیگار میخواد اون سمت دکه !برو که مشتری اومد مهندس !
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 02:40 ب.ظ | نویسنده : امیرحمزه اسکندری | نظرات
دمت گرم داداش یه لگن دیگه بریزی حـــــــــــله :))))تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین اسکندری | نظرات

بعد از کلاس به دختره گفتم جزوه تون رو بدید کپی کنم

کپی بسته بود بهش گفتم من وسیله دارم تو شهر میرم

شمام بیاید که جزوه رو کپی کنم، اونم گفت میشه دوستام هم بیان ؟

من گفتم شرمنده ماشین من کوپه هستش فقط واسه ۲ نفر هستش !

یهو یه نیش خند زد بعد رفت پیش دوستاشو پچ پچ کرد اومد که بریم
تو راه هی سوال میپرسید که اسمتون چیه و ….

دوستاش به فاصله چند قدم قبل از ما میومدن

تا رسیدیم درب دانشگاه و رفتیم نزدیک ماشین

وقتی در وانتو باز کردم قیافه این بشر دیدنی بود یهو دوستاش شروع کردن به خندیدن

منم یهو زدم زیر خنده دختره هم ۲-۳ تا فحش داد جزوشم نداد رفت پیش دوستاش :

منم کف زمینُ گاز میزدم خخخخخخخخ


تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : امیرحمزه اسکندری | نظرات

پیامک زد شبی لیلی به مجنون

که هر وقت آمدی از خانه بیرون

برو ادامه مطلبادامه مطلب

تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظراتتاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

ﻋﺎﻗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ 110 ﮔﻔﺘﻪ :

ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ .....

ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ : ﺧﺐ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺗﺮﺳﯿﺪﯼ؟؟؟

ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ :

.

.

.

ﺁﺧﻪ ﺍﻭﻧﮑﻪ ﺯﺷﺖ ﺗﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ !
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

پشت هر آدم موفقی
.
.
.
.
.
 اینترنت قطع شده وجود داره!!!
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻌﻼ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﭼﺮﺏ ﻧﺨﺮﻳﺪ ﺗﻮﺵ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﻴﺪﺍ
ﺷﺪﻩ،
ﻓﻌﻼ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻧﺨﺮﻳﺪ ﺗﻮﺵ ﺁﺏ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ،
ﺁﺏ ﻧﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮﺵ ﺁﻫﻚ ﻫﺴﺖ،
ﺁﻫﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﻮﺵ ﺁﺭﺩ ﺭﻳﺨﺘﻦ،
ﻧﺎﻥ ! ﻧﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ ﺗﻮﺵ ﮔﭻ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ،
ﮔﭻ ﻧﺨﺮﻳﺪ ﺁﺧﻪ ﺗﻮﺵ ﻧﻤﻚ ﻫﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻴﺸﻪ !
ﻧﻤﻚ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺍﺻﻼ ! ﺗﻮﺵ ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﺸﻪ،
ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ ﻓﻌﻼ ﺍﺻﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻮﺵ ﺷﻴﺮ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﺁﺧﻪ،
ﺷﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺍﺧﻄﺎﺭﺷﻮ ﺩﺍﺩﻳﻢ .
ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮﺩ
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:24 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

یاﺭﻭ ﺷﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ TV ﻣﯿﺪﯾﺪﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ

ﺯﻧﺶ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ؟
 
ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭽﯽ عزیزم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﺏ!تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

صبح دیرم شده بود همسرم با مهربانی بهم گفت اگر میتونی 100،000 تومن بده

برای کمک به مدرسهدخترمون منم تحت تاثیر قرارگرفتم دادم

و خوشحال از یک کار فرهنگی ،بعد اظهر ش دخترم پرید بغلم

و گفت بابت 50،000 تومنی که به مدرسه کمک کردی ممنونم

بعد از نیم ساعت پیامک از طرف مدرسه اومد

این به عنوان رسید مبلغ 20،000 کمک به مدرسه میباشد …!!

خانواده نیستن که راهزنن لامصبا!!!
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:58 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

 استفاده از اینترنت ممنوع است مگر اینکه از تمام وزارت های کشور مجوز بگیری

 کره شمالی

 

 اگر کلمه ی اسلام را سر زبان بیاوری اعدام میشوی

بورما


 اگر روز یکشنبه کار کنی مورد بازجویی قرار میگیری، مگر اینکه پلیس باشی

ایتالیا


 اگه آلمانی باشید و ماشین ساخت آلمان بخرید،فقط نصف قیمت ماشین را

 پرداخت می کنید، نصف دیگر آن را دولت آلمان پرداخت میکند

آلمان

 


 غیر از روز جمعه دو روز دیگر هم بدون عذر موجه می توانی سر کلاس حضور پیدا نکنی

نیجریه

 


 ممنوع است کسی را از خواب بیدار کنی، چون خواب مقدس است

کره جنوبی

 


 آخرین نفری که بلند میشه سفره رو جمع میکنه

ایران
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:42 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

گفت و گوی دو دختر

.

.

.

.

- میگم نرگس فرق سرچ با دانلود چیه؟؟

+ فرق خاصی نداره سرچ مال تبلته ولی دانلود مال لپ تاپه !!!

- خوب معنی دوتاشون چی میشه؟؟

+ فکر کنم همون اینترنت خودمون باشه !!!

- وای نرگس تو مخ کامپیوتری .......... :|||||||||
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:35 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات
http://avaline.ir/images/gifs/489/6/gifs_10.gif


تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

روزی، مردی ایرانی در زندگی خویش به پوچی رسید، لذا تصمیم به خودکشی گرفت.

بالای صخره ای نوک تیز ایستاد و دور گردن خود طناب بزرگی بست.

سمت دیگر طناب را به تخته سنگی بزرگ گره زد.  مقداری سم نوشید و لباس خود را به آتش کشید.

بلافاصله به سمت پایین پرید و در همان لحظه با هفت تیر به سوی خود شلیک کرد.

گلوله به خطا رفت و طناب بالای سرش را برید.

او که از خطر حلق آویز شدن جان سالم به در برده بود، به داخل آب سقوط کرد.

آب شعله های آتش را خاموش کرد و استفراغ سم را از بدنش خارج ساخت.

توسط یک ماهیگیری از آب خارج و به بیمارستان منتقل شد

ولی متاسفانه به دلیل کمبود امکانات لازم در بیمارستان جان باخت ...
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 09:21 ق.ظ | نویسنده : قاسم اسکندری | نظرات

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

.: Weblog Themes By Theme98.com :.

دانلود آهنگ جدید

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس